Can Transcend ExpressCard/34 SSD be used on SxS PRO devices?

Category : Setup / Operation
Due to the interface and protocol difference between the Transcend ExpressCard/34 SSD and the SxS PRO, Transcend ExpressCard/34 SSD is not compatible with the device.
Is the answer helpful?

Technische support

If the answer can't help you, you can contact the Tech Support Department

Starten

U hebt al cookies geaccepteerd, maar u kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Zie voor meer informatie onzeCookie Statement. Instellingen veranderen

U hebt cookies al geweigerd, maar u kunt op elk gewenst moment uw toestemming geven. Zie meer voor informatie onze Cookie Statement. Instellingen veranderen